Najpiękniejsze miejsca Świata

Zdjęcia, krajobrazy – piękne widoki

Archive for the ‘Polska’ Category

Sokolica – Pieniny

leave a comment »

Sokolica (747 m n.p.m.) – szczyt w pn.-wsch. części Pienin Środkowych w tzw. Pieninkach. Od sąsiedniego, leżącego w tej samej grani Czertezika oddziela ją przełęcz Sosnów. Geologicznie jest to część Pienińskiego Pasa Skałkowego, zbudowana z odpornych na wietrzenie wapieni rogowcowych. Północne stoki porasta las bukowo-jodłowy, na szczycie występują reliktowe sosny (najstarsza ma ok. 500 lat). Natomiast południowe, skalne ściany opadają prawie pionowo, uskokami w 310-metrową przepaść do przełomu Dunajca. Najwyższy uskok pod szczytem Sokolicy to pionowa niemal ściana 100 m wysokości. Pod nią znajduje się spiczasta skała zwana Głową Cukru (szczególnie okazale prezentująca się z Drogi Pienińskiej). Ściany te porastają obficie porosty, smagliczka skalna, aster alpejski, złocień Zawadzkiego i inne naskalne rośliny wapieniolubne. Z rzadkich w Polsce gatunków roślin występują: okorycz żółtawa, oman plamisty, starzec pomarańczowy i wiechlina styryjska. W urwiskach gniazdują pomurniki i pustułki. Bardzo trudną technicznie południową ścianą Sokolicy po raz pierwszy w 1960 r. wspięli się krakowscy wspinacze: Roman Łazarski i Jerzy Potocki.

Sokolica

Nazwa szczytu pochodzi od tego, że dawniej gniazdowały w niej sokoły. Od dawna była celem turystycznych wypraw. Już w 1867 r. jej pierwszy album fotograficzny sporządził Franciszek Wyspiański, 10 lat wcześniej malował ją Józef Szalay. W 1880 r. pisano w prasie: „Tylko osoby silne, umiejące dobrze chodzić po górach wdzierają się na Sokolicę”. E. Gąsowski oglądający ją podczas spływu tratwami w 1879 r. pisał: „Prześliczny stąd widok na Sokolicę, najwspanialszą ze wszystkich skał pioninskich

Reliktowa sosna pod szczytem Sokolicy

             

           Położona jest na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego. Obok Trzech Koron jest najpopularniejszym celem wycieczek turystycznych. Szczyt jest kapitalnym punktem widokowym na przełom Dunajca, Pieniny Środkowe, Małe Pieniny, Magurę Spiską, Tatry Bielskie i Tatry Wysokie. Aktualnie wstęp na sam szczyt Sokolicy (podobnie jak na Trzy Korony) jest płatny. Bilet upoważnia również do wejścia na Trzy Korony (w tym samym dniu). Samo wejście na Sokolicę to boczna, odbiegająca od szlaku ścieżka ubezpieczona metalowymi poręczami (ok. 40 m różnicy poziomów, 7 min. podejścia w górę). Do tego miejsca prowadzi niebieski szlak turystyczny, który przebiega ze Szczawnicy odcinkiem Drogi Pienińskiej przez przewóz promowy (Nowy Przewóz) na drugą stronę Dunajca i dalej tzw. Sokolą Percią. Z drugiej strony wiedzie on z Trzech Koron przez Zamkową Górę i grań Pieninek (Czerteż, Czertezik, przełęcz Sosnów). Na przełęcz Sosnów biegnie także zielony szlak z Krościenka.

   Źródło : http://pl.wikipedia.org/wiki/Sokolica_(Pieniny)

Reklamy

Written by MaXeL

Luty 16, 2014 at 8:51 pm

Zamek Książ Wałbrzych

3 Komentarze

Zamek Książ znany pierwotnie jako Frstenberg, Vorstinburg, Vorstenberech, Wistenberch został wybudowany w latach 1288-1292 przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego. Stolicą Księstwa świdnicko-jaworskiego była Świdnica, a 14-ście warownych zamków chroniło księstwo przed wrogami między innymi Książ został przeznaczony na główną siedzibę księcia i stał się integralną częścią systemu obronnego księstwa świdnickiego.

Zamek Książ autor zdj. Krzysztof Zarkowski
Zamek Książ autor zdj. Krzysztof Zarkowski

Kolejnymi właścicielami Księstwa świdnicko-jaworskiego byli Bernard i jego syn Bolko II. Za panowania Bolka II Księstwo stało się ważnym ośrodkiem polityczno-gospodarczym i kulturalnym na Śląsku. Bolko II umarł w 1368 roku i na nim wygasła linia Piastów Ślaskich, ale dopiero po śmierci jego żony Agnieszki w 1392 roku Księstwo śwodnicko-jaworskie na mocy układu sukcesyjnego przeszło pod berło władców czeskich z dynastii Luksemburgów.

Zamek Książ autor zdj. Janusz Moniatowicz
Zamek Książ autor zdj. Janusz Moniatowicz

Źródło: http://www.ksiaz.pl/zamek.html

Czytaj resztę wpisu »

Written by MaXeL

Styczeń 4, 2009 at 1:46 pm

Napisane w Polska, Wałbrzych, Zamki

Tagged with , ,